Contoh Soal PTS SD/MI Mapel Bahasa Jawa Kelas 1 K13


 1. wajibde dadi murid kudu....
  a. dolan
  b. sinau
  c. jajan
 2. dadi murid ora kena pijer....
  a. mbolos
  b. pamit
  c. nangis
 3. yen wis mari....
  a. kudu bali neng pamulangan
  b. tetep mbolos
  c. males

 4. swarane kewan ing dhuwur....
  a. petok-petok
  b. wek-wek-wek
  c. cit-cit
 5. siti lara, siti diperiksa dening...
  a. guru
  b. polisi
  c. dokter
Comments
0 Comments

0 komentar